Velkomst

20.12.2012: Reeksamen kommer formentlig til at foregå fredag den 25.01. og mandag den 28.01.2013, men kontakt Studieadministrationen for præcise datoer og tidspunkter.
Eksamen vil være mundtlig med 20 minutters forberedelse og 20 minutters eksamination.
Der vil blive stillet to spørgsmål: ét i almen patologi, kapitlerne 1, 2, 3, 4, 21 og 22 og ét i speciel patologi (organorienteret patologi), de øvrige kapitler som indgår i pensum.
Eksempel på spørgsmål ligger under Forberedelse.

Torben Steiniche, Stephen Hamilton Dutoit

18.12.2012: Eksamensopgaverne er nu rettet, og resultatet sendt til Universitetet. Desuden er kopi af protokol hængt op på døren ind til Patologisk Auditorium (bygning 18). Eksamensopgaverne med standardsvar kan ses under punktet Forberedelse. Opgavesættet synes at være sværere end tidligere år, men dette er der taget hensyn til i bedømmelsen.
Reeksamination kommer formentlig til at ligge i uge 3 eller 5, men vi venter at høre nærmere fra universitetet.
MVH Torben Steiniche og Stephen Hamilton Dutoit.

Svar på eksamensopgaverne vil blive offentliggjort på hjemmesiden, når resultatet af eksamen foreligger. Dette forventer vi omkring den 21.12.2012.

OBS: Forelæsningerne 26 og 27 er flyttet fra 10.12.2012 til 05.12.2012.

Efterår 2012

Kære medicinstuderende

Velkommen til kurset i patologi.

Med venlig hilsen

Professorer og lektorer

_